Đặc sản của Trà Vinh mua làm quà bạn biết chưa?

Đặc sản của Trà Vinh mua làm quà bạn biết chưa?

Dừa sáp, trái quách hay bánh ú là những thức quà đặc sản Trà Vinh du khách nên mua về làm quà cho những người thân thiết.
Bánh ú Đa Lộc