Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu nhân giống dừa bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào và kỹ thuật thâm canh dừa trồng giống nuôi cấy mô”

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu nhân giống dừa bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào và kỹ thuật thâm canh dừa trồng giống nuôi cấy mô”

Ngày 30/11/2022, Trường Đại học Trà Vinh tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ “Nghiên cứu nhân giống dừa bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào và kỹ thuật thâm canh dừa trồng giống nuôi cấy mô” do TS. Phạm Thị Phương Thúy làm chủ nhiệm.

Tham dự buổi nghiệm thu có TS. Thạch Thị Dân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh; ThS. Châu Thị Trúc Ly, Trưởng Phòng Kế hoạch Tài vụ, ThS. Phan Thanh Hiền, Phó Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, cùng các thành viên trong Ban Chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cấp cơ sở gồm: PGS.TS. Nguyễn Minh Chơn, Trường Đại học Cần Thơ; GS.TS. Lê Huy Hàm, nguyên Viện trưởng, Viện Di truyền Nông nghiệp; PGS.TS. Nguyễn Bảo Toàn, Hội Sinh vật cảnh Cần Thơ; TS. Hoàng Thị Giang, Viện Di truyền Nông nghiệp; TS. Phạm Thị Lý Thu, Viện Di truyền Nông nghiệp; ThS. Lâm Quang Thảo, Trung tâm Khuyến nông Trà Vinh; TS. Nghị Khắc Nhu và ThS. Phạm Thị Bích Ngọc, Trường Đại học Trà Vinh.

Đề tài do TS. Phạm Thị Phương Thúy, Phó Trưởng phòng Khoa học Công nghệ làm chủ nhiệm, PGS.TS Phạm Văn Đồng, Viện Di truyền Nông nghiêp làm chủ nhiệm đề tài nhánh và các giảng viên Khoa Nông nghiệp Thủy sản cùng thực hiện. Nội dung đề tài nghiên cứu được thực hiện từ tháng 06/2017 đến nay.

Tại buổi nghiệm thu, TS. Phạm Thị Phương Thúy đã trình bày tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ trước Hội đồng nghiệm thu, đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học. Trình bày cụ thể về mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào, kết hợp với các giải pháp canh tác để bảo tồn, lưu giữ, nhân giống và phát triển một số giống dừa có giá trị kinh tế cao phục vụ chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn mới tại tỉnh Trà Vinh.

Đề tài nghiên cứu được Hội đồng nghiệm thu, đánh giá đạt yêu cầu bên cạnh góp ý một số nội dung cần bổ sung và chỉnh lý để công trình nghiên cứu khoa học này hoàn thiện hơn và đạt giá trị cao trong thực tiễn. Chủ nhiệm đề tài và nhóm thành viên thực hiện tiếp thu, ghi nhận những đóng góp từ Hội đồng và sẽ hoàn chỉnh công trình khoa học này theo đúng nội dung và thời gian quy định. Bên cạnh đó, Đề tài được Hội đồng đánh giá rất cao bởi có nhiều kết quả vượt so với thuyết minh như đề tài đã đăng ký bảo hộ được 02 sản phẩm sở hữu trí tuệ gồm 1 giải pháp hữu ích và 01 bằng sáng chế, 01 quy tình được cục trồng trọt công nhận tiến bộ khoa học kỹ thuật, xuất bản 2 sách chuyên khảo, hướng dẫn thành công một nghiên cứu sinh và Hội đồng đề xuất hội đồng nghiệm thu cấp Bộ tiếp tục cho nghiên cứu triển khai nâng cao cho giai đoạn tiếp theo.

Tin bài: Văn phòng TVUC (Nguồn: Trường Đại học Trà Vinh)